Zinchenko: “Nếu không phải vì các con, giờ này tôi đã ở tuyến đầu tại Ukraine”

Zinchenko: “Nếu không phải vì các con, giờ này tôi đã ở tuyến đầu tại Ukraine”

Xuất hiện trong buổi nói chuyện cùng huyền thoại Gary Lineker trên đài BBC, hậu vệ của Man City – Ol