Hai ông chủ giàu nhất thế giới bóng đá: Tài sản của Thái tử Saudi Arabia khủng cỡ nào so với Phó Thủ tướng UAE?

Hai ông chủ giàu nhất thế giới bóng đá: Tài sản của Thái tử Saudi Arabia khủng cỡ nào so với Phó Thủ tướng UAE?

Sheikh Mansour (trái) và Mohammad bin Salman.Tháng 4 này, khi các hoạt động bóng đá phải hoãn lại vì