goal line

goal line

UEFA áp dụng công nghệ Goal-line ở EURO 2016 và Champions League【goal line】:​Trong phiên họp đầu tiê