giơ

giơ

Sự gi giơ của Brazil đ chiến thắng hưng phấn nhất thời của Mexico【giơ】:Không tạo ra một thế trận áp