Ngoại Hạng Anh giới hạn số lần cầu thủ được đánh đầu

Ngoại Hạng Anh giới hạn số lần cầu thủ được đánh đầu

Trước kia, việc cầu thủ tập đánh đầu không hề có sự can thiệp của ban tổ chức giải. Tuy nhiên, kể từ