đội tuyển bỉ

đội tuyển bỉ

Đội tuyển Bỉ chịu tổn thất lớn về lực lượng【đội tuyển bỉ】:Lukaku đã không xuất hiện trong buổi tập m