Đạt Tín và An Biên đoạt vé dự VPL-S3

Đạt Tín và An Biên đoạt vé dự VPL-S3

Đạt Tín đoạt chức vô địch SPL-S4 và đoạt vé dự VPL-S3 NVCC Đạt Tín đã chắc suất vô đ