Xuân Trường trở thành phiên dịch viên trong buổi tập dưới mưa tầm tã của Hoàng Anh Gia Lai

Xuân Trường trở thành phiên dịch viên trong buổi tập dưới mưa tầm tã của Hoàng Anh Gia Lai

Xuân Trường mừng rỡ khi gặp lại thầy Lee, Minh Vương ngại ngùng vì để fangirl nhìn thấy khi đang cởi