B Phí chống lại OU Chao: Tiền không thể mua một giấc mơ!Người hâm mộ Manchester United La Banner phản đối Cara Mendapatkan Naga Soccer Di Dragon City

B Phí chống lại OU Chao: Tiền không thể mua một giấc mơ!Người hâm mộ Manchester United La Banner phản đối [Cara Mendapatkan Naga Soccer Di Dragon City]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 20 tháng 4: Là cốt lõi và não của Manchester United, phí B đang xã hội hóa tại mạng xã hội.