Tin tức bóng đá: Cửa sổ Wu Lei Xia trở về với gia đình của Thượng Hải Hồng Kông và cuối cùng đã quyết định Bursa Bola

Tin tức bóng đá: Cửa sổ Wu Lei Xia trở về gia đình Thượng Hải Hồng Kông để khiến anh cuối cùng quyết định [Bursa Bola]: Phát sóng trực tiếp vào ngày 28 tháng 7 Tin tức bóng đá báo cáo rằng Wu Lei Xia Window trở lại Cảng Thượng Hải.Các lý do gia đình cuối cùng đã khiến anh quyết định trở lại Super League.Earlier năm nay, đây thực sự là thời điểm khó khăn nhất để Wu Lei ở lại nước ngoài.