Phạm Văn Luân: "Tôi may mắn khi được thi đấu cho Sài Gòn"

Phạm Văn Luân: "Tôi may mắn khi được thi đấu cho Sài Gòn"

– Chúc mừng anh được chọn sang Nhật Bản thi đấu. Cảm xúc của anh như thế nào khi biết tin bầu Bình t