Australia vs Trung Quốc: Chiến thắng dành cho kẻ bản lĩnh

Australia vs Trung Quốc: Chiến thắng dành cho kẻ bản lĩnh

Với dàn cầu thủ chất lượng hầu hết đang chơi bóng ở nước ngoài, Australia nhiều khả năng sẽ lấy trọn