Sao Ngoại Hạng Anh đồng ý xét nghiệm ADN để nhận con rơi

Sao Ngoại Hạng Anh đồng ý xét nghiệm ADN để nhận con rơi

Một cầu thủ nổi tiếng đang chơi bóng tại giảiNgoại Hạng Anh, vợ con đề huề đã chấp nhận tiến hàn